สำนักงานทนายความบริษัท วิสด้อม อาร์ แอนด์ ดี จำกัด

LawyerDIRECTS.com

ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย เป็นตัวแทนเจsจา ว่าความทั่วsาชอาณาจักs

If you are looking for Thai lawyer to help you, please contact us via your convenient channel.

Tel/line: 099 184 1301

วริญา ธงภักดิ์

ทนายวิ

ใบอนุญาตว่าความ เลขที่ 754/2563

connect with Me

Plain Envelope Line Style
Instagram Outline Logo
Flat Fill Twitter Icon
Blue Official Facebook Logo Social Media Icon
Black Official LinkedIn Logo

“เชี่ยวชาญกฎหมาย ใส่ใจในอรรถคดี”

Lawyerdirects.com จัดทำขึ้นเพื่อสร้างช่องทางสำหรับท่านผู้ประสบปัญหาต่างๆ ให้ได้รับการช่วยเหลือจากทนายความที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหาย ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ที่ท่านได้มอบความไว้วางใจ งานของเรา คือ การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ประเมินพยานหลักฐานและวิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดี เพื่อให้คำแนะนำในการฟ้องร้อง ตลอดจนร่างสัญญา เขียนคำฟ้อง/คำให้การ โดยรับว่าความทั่วราชอาณาจักร และเป็นตัวแทนเจรจาไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งต่างๆ ยื่นหนังสือเตือนให้ชำsะหนี้ ตรวจสอบและsับsองเอกสาs แปลเอกสาs ฯลฯ (มีค่าใช้จ่าย)

การศึกษา

2023

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2023

เนติบัณฑิตยสภา

2023

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

สาขากฎหมายมหาชน และสาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1999

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ

สภาทนายความ

1997

นิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ในการทำคดี

experience

คดีฟ้องชู้ เรียกค่าทดแทน ค่าเลี้ยงดู ฟ้องหย่า แบ่งสินสมรส ศาลเยาวชนและครอบครัว

Read More

คดีรถเอารถไปจำนำแต่รถหายทำอย่างไรดี ขาดส่งค่างวดรถเกินสามงวดแต่ถูกข่มขู่จะฟ้องยกยอก ฉ้อโกง

Read More

คดีผิดสัญญากู้ยืมเงิน ผิดนัดไม่จ่ายค่าจ้าง ฟ้องให้จ่ายพร้อมเรียกดอกเบี้ย ค่าเสียหาย

Read More

คดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ขอศาลสั่งเป็นคนสาบสูญ ฟ้องเพิกถอนการให้เพราะเหตุตามกฎหมาย

Read More

คดีแรงงาน ช่วยเหลือตัวความในฐานะทนายโจทก์ หรือทนายจำเลยให้ไม่เสียเปรียบทางคดี

Read More

ไม่ได้รับหมายศาล ถูกบังคับคดี ยึดทรัพย์ ประกาศขายทอดตลาด ทำอย่างไรดี ทนายช่วยเหลือได้

Read More

ได้รับอนุญาตว่าความจากสภาทนายความฯ

เลขที่ 754/2563

ติดต่อเรา

Pin
Illustration of Telephone
Social Messaging App Symbol
LINE
Facebook SEO Single Element
Message Glyph Icon

Wisdom R&D co.,ltd.

99/256 Bangbuathong Nontaburi 11110

099 184 1301

+66991841301

@210ndsrz

lawyerdirects.com

lawyerdirects@gmail.com

เวลาทำการ

Monday to Friday

9:00 am to 6:00 pm


Saturday

9:00 am to 12 noon


Closed on Sundays