สำนักงานทนายความ

LawyerDIRECTS.com

ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย เป็นตัวแทนเจรจา ว่าความทั่วราชอาณาจักร

If you are looking for Thai lawyer to help you, please contact us.

You’ll get reply as soon as possible.

Tel/line: 099 184 1301

From the editor

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่สำนักงานทนายความ lawyerdirects.com กรณีท่านมีปัญหา​ต้องการปรึกษาคดีหรือต้องการหาทนายว่าความท่านสามารถโทรศัพท์คุยกับ​ทนายความได้โดยตรงหรือท่านสามารถแอ้ดไลน์ในเบอร์เดียวกันเพื่อส่งรายละเอียด​ของคดีประกอบการปรึกษาคดี โดยทนายความของเรายินดีช่วยเหลือท่าน:

 • ปรึกษาคดี
 • เป็นตัวแทนเจรจาไกล่เกลี่ย
 • ยื่นฟ้องหรือยื่นคำให้การต่อสู้คดี
 • ว่าความให้ท่านในศาล
 • ฯลฯ

Wariya, Editor

lawyerdirects@gmail.com

Tel/line: 0991841301

สำนักงานทนายความ lawyerdirects.com

แตกต่างอย่างไร

01 รับฟังปัญหาคดีความของท่าน

หากท่านมีปัญหาต้องการปรึกษาคดี เรื่องราวของท่านมีความสำคัญสำหรับเราเสมอ ​เรายินดีรับฟังและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คดีท่านอย่างเต็มกำลังความสามารถ

02 มีความพร้อมอยู่เสมอ

เราทำงานโดยการวางแผนเตรียมการล่วงหน้า และเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ

Lawyer consultant shaking hand with client in law firm.

04 รับผิดชอบ ไม่ทิ้งคดี

เมื่อท่านได้มอบความไว้วางใจให้ทนายของเราทำคดีให้ท่านแล้ว ท่านก็มั่นใจได้ว่า เราจะรับผิดชอบคดีจนถึงที่สุดหรือจนกว่าท่านแสดงความประสงค์ต้องการถอนหรือเปลี่ยนทนาย

lawyer, สำนักงานทนายความ, หาทนายว่าความ, Thai lawyer, จ้างทนาย, ปรึกษาทนาย, ปรึกษากฎหมาย, หาทนายทำคดี

We understand your problem in finding information about Thai people who have disappeared from your country. We can coordinate with Thai government agencies to help you, such as searching for their information currently in Thailand and legal document certification of various documents, etc. Therefore, if you are looking for a Thai lawyer to help you, please contact us via your convenient channel.

Our Service

 • Filing for divorce from a foreigner
 • Find your spouse's domicile
 • Find out a foreigner the current status
 • Translate complaints and requests to seal subpoenas.
 • Search information and certify document someone in Thailand
 • Translate death certificate
 • Legal translation to any language
 • Translate a copy of the house registration
 • Request the court to order the alien to be a missing person.
 • Issue a work certificate
 • etc.

home

"เชี่ยวชาญกฎหมาย ใส่ใจในอรรถคดี"

สำนักงานทนายความ lawyerdirects.com จัดทำขึ้นเพื่อสร้างช่องทางสำหรับท่านผู้ประสบปัญหาต่างๆ ​ให้ได้รับการช่วยเหลือจากทนายความที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหาย ​ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ที่ท่านได้มอบความไว้วางใจ งาน​ของเรา คือ การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ประเมินพยานหลักฐานและวิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดี เพื่อ​ให้คำแนะนำในการฟ้องร้อง ตลอดจนร่างสัญญา เขียนคำฟ้อง/คำให้การ โดยรับว่าความทั่วราช​อาณาจักร และเป็นตัวแทนเจรจาไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งต่างๆ ยื่นหนังสือเตือนให้ชำsะหนี้ ตรวจสอบ​และsับsองเอกสาs แปลเอกสาs ฯลฯ (มีค่าใช้จ่าย) หากท่านมองหาทนายว่าความให้ ติดต่อเราได้

lawyer, สำนักงานทนายความ, หาทนายว่าความ, Thai lawyer, จ้างทนาย, ปรึกษาทนาย, ปรึกษากฎหมาย, หาทนายทำคดี, ทนายวิ

วริญา ธงภักดิ์

ทนายความ

ใบอนุญาตว่าความ เลขที่ 754/2563

home

ยื่นฟ้องเองได้ไหม

ไม่มีเงินจ้างทนาย

ประชาชนสามารถดำเนินคดีในศาลได้โดยไม่ต้องจ้างทนาย หากสามารถเขียนหนังสือได้ บรรยายความได้ ก็สามารถนำคดีขึ้นสู่ศาลด้วยตนเอง แต่ความยุ่งยากจะเกิดขึ้นเพราะในการนำคดีขึ้นสู่ศาลไม่ได้มีเฉพาะการบรรยายฟ้อง บรรยายคำให้การ หรือคำร้องต่างๆ เท่านั้น

lawyer, สำนักงานทนายความ, หาทนายว่าความ, Thai lawyer, จ้างทนาย, ปรึกษาทนาย, ปรึกษากฎหมาย, หาทนายทำคดี

ในการนำคดีขึ้นสู่ศาลจำเป็นต้องมีพยานหลักฐานประกอบ ทั้งต้องพอมีความรู้ทางกฎหมายอยู่บ้าง และในการดำเนินการในชั้นศาลจำเป็นต้องเดินทางมาศาลด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 5-6 นัด ซึ่งเสียเวลามากๆ เพราะแต่ละนัดศาลไม่ได้นัดเพียงคดีเดียว จำเป็นต้องเรียงลำดับคดีก่อน-หลัง กว่าจะถึงคิวของตนเองก็ต้องรอศาลทั้งวัน ฯลฯ ดังนั้น การหาทนายว่าความแทนหรือหาสำนักงานทนายความช่วยเหลือจึงไม่ต้องเสียเวลามาศาลเอง ทั้งยังได้ผู้ที่รู้กฎหมาย และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ความช่วยเหลือโดยตรง

home

ให้ทนายของเรา

ช่วยเหลือ

ดีอย่างไร

lawyer, สำนักงานทนายความ, หาทนายว่าความ, Thai lawyer, จ้างทนาย, ปรึกษาทนาย, ปรึกษากฎหมาย, หาทนายทำคดี

มีความรู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย

กว่าจะเรียนจบกฎหมายไม่ใช่เรื่องง่าย

การจะนำกฎหมายมาใช้ในคดีให้ถูกต้องจำเป็นต้องพึ่งพาผู้รู้กฎหมาย หากแต่ค้นหาเองในบางมาตรานอกจากไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในคดีแล้ว ยังอาจทำให้เสียเปรียบ

ตัวความไม่ต้องปวดหัวไปศาล

หากมีการฟ้องคดีหรือทำคำร้องต่างๆ ถ้าไม่มีทนายความ ตัวความต้องดำเนินการเองทั้งหมด ทั้งเขียนคำฟ้อง คำให้การ คำร้องต่างๆ และมาศาลไม่น้อยกว่า 5-6 ครั้ง สุ่มเสี่ยงทำให้คดีต้องเสียหาย ดังนั้น หาทนายว่าความเข้ามาช่วยเหลือจึงดีกว่า

ช่วยเหลือ ใส่ใจอรรถคดี

ด้วยทักษะในการอ่าน จับประเด็นคำฟ้อง คำให้การ ประกอบความรู้ทางกฎหมาย และความใส่ใจทำงานรักษาประโยชน์ของตัวความโดยนำกฎหมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติมาคำนึงประกอบ หาทนายว่าความกับเราจึงคุ้มค่า

มีความรู้และทักษะในการเจรจา

การเจรจาไกล่เกลี่ยให้คดีจบและไม่เสียเปรียบ จำเป็นต้องนำความรู้ทางกฎหมายมาอ้างอิงประกอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน หาทนายว่าความกับเราให้จึงเป็นทางเลือกแรกที่ควรทำก่อน

home

จ้างทนายของเรา

คุ้มค่าอย่างไร

ให้คนรู้กฎหมายมาทำงานแทน

เมื่อท่านมอบทนายความซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย ย่อมมีความรู้ความเข้าใจในทางคดีมากกว่า ดังนั้น หาทนายว่าความให้ทำงานแทน โอกาสชนะคดีย่อมมีมากกว่า และทำให้เสียเปรียบในทางคดีน้อยกว่า

ช่วยลดความเสียหายทางคดี

หากท่านคิดว่าท่านไม่มีทางจะชนะคดีได้ ควรทนายความช่วยเหลือ แม้ไม่มีทางจะชนะดีแต่ทนายความก็สามารถช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ ดังนั้น การหาทนายว่าความในคดีจึงช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทางคดีในอนาคตได้อีกด้วย

ค่าจ้างทนายว่าความไม่แพงเลย

ค่าจ้างทนายสามารถเจรจาพูดคุยกับทนายได้ ทนายบางคนให้แบ่งจ่ายหรือทยอยจ่ายตามที่ได้ตกลงกันไว้ สำหรับ lawyerdirects.com จะพิจารณารอบด้านในการเรียกค่าทนาย โดยคำนึงถึงตัวความเป็นหลัก หากท่านหาทนายว่าความกับที่นี่ และได้ตกลงจ้างแล้วก็หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย

4 ขั้นตอน

ในการจ้างทนายกับเรา

Two Diverse Business Partners Shaking Hands

01 หาทนายว่าความให้

เล่าปัญหาให้ทนายฟังพอสังเขป

02 ถ่ายภาพหลักฐานส่งให้ทนาย

เอกสารทั่วไป อาทิ บัตรประชาชน ชื่อ-สกุลผู้ที่เกี่ยวข้อง

พยานเอกสารอื่นๆ อาทิ โฉนดที่ดิน สัญญาจ้าง สัญญากู้ยืม ฯลฯ

03 ตกลงว่าจ้าง

โดยทั่วไปการตกลงค่าจ้างสามารถพูดคุยตกลงให้เข้าใจตรงกัน เมื่อทนายแต่งทนายให้แล้ว จำเป็นต้องจ่ายค่าทนายก่อนส่วนหนึ่ง

04 ทนายดำเนินการ

ทนายร่างฟ้อง หรือคำให้การต่อสู้คดี ยื่นคำร้องต่อศาล และแจ้งนัดดศาลให้ตัวความทราบ

อัตราค่าใช้จ่าย

(โดยประมาณ)

สำนักงานทนายความของเราพิจารณาจากความยากง่าย หรือความเร่งด่วนของงานที่มอบหมาย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากในตารางนี้ สามารถอ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานในการดำเนินงานของทนายความทั่วไป แต่สามารถพูดคุยตกลงกันได้

กฎหมายและคดีน่ารู้

คดีแพ่ง

คดีอาญา

คดีแรงงาน

คดีปกครอง

คดีครอบครัว ชู้สาว

คดีหนี้เงิน หนี้บัตรเครดิต

คดีทรัพย์สินทางปัญญา

คดีอื่นๆ

lawyer, สำนักงานทนายความ, หาทนายว่าความ, Thai lawyer, จ้างทนาย, ปรึกษาทนาย, ปรึกษากฎหมาย, หาทนายทำคดี, ทนายวิ

ได้รับอนุญาตว่าความจากสภาทนายความฯ

เลขที่ 754/2563

ติดต่อเรา

Pin
Illustration of Telephone
Social Messaging App Symbol
LINE
Facebook SEO Single Element
Message Glyph Icon

Wisdom R&D co.,ltd.

99/256 Bangbuathong Nontaburi 11110

099 184 1301

+66991841301

@210ndsrz

lawyerdirects.com

lawyerdirects@gmail.com

เวลาทำการ

Monday to Friday

9:00 am to 6:00 pm


Saturday

9:00 am to 12 noon


Closed on Sundays

home